ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

สูตรคณิตศาสตร์

สูตรคณิตศาสตร์

โพสต์ใน: คำนวณตัวเลข / - โดย - Mar 10, 2023

เรียนวิชาคณิตคือการคิดหาคำตอบ แก้โจทย์ประยุกต์ถือเป็นเรื่องที่ยาก หากเรามีสูตรเพียงนำตัวเลขมาใส่จะสามารถคำนวณผลลัพธ์ได้อย ่างง่ายดาย

 

สูตรการหาคำตอบของสมการกำลังสองคือ ax^2 + bx + c = 0

การคำนวณ

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: