ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดแตกต่างกัน

น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดแตกต่างกัน

โพสต์ใน:Uncategorized - โดย - May 13, 2023

น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

น้ำมันเบนซิน 95 (Gasoline 95)

คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) / เบนซินบริสุทธิ์ที่มีเอทานอล 0%

แก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) (Gasohol 91: E10)

คือ น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 91 (RON91) ผสมกับเอทานอล 10%

แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 10) (Gasohol 95: E10)

คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 10%

แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 20) (Gasohol 95: E20)

คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 20%

แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 85) (Gasohol 95: E85)

คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 85%

 

น้ำมันเบนซิน กับแก๊สโซฮอล์ต่างกันอย่างไร?

น้ำมันเบนซินนั้นไม่มีส่วนผสมของเอทานอล ในขณะที่แก๊สโซฮอล์คือส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน และเอทานอล โดยในประเทศไทย แก๊สโซฮอล์ไม่เพียงหมายถึงการผสมเอทานอลในระดับต่ำ (E 10, E 20) แต่ยังรวมถึงเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นด้วย (เช่น E 85 ซึ่งเป็นส่วนผสมของเอทานอล 85% และน้ำมันเบนซิน 15% ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เบนซินให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า และการหล่อลื่นที่ดียิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันน้ำมันเบนซินหาได้ยาก ในขณะที่แก๊สโซฮอล์เป็นที่แพร่หลาย

 

ค่าออกเทน (RON) คืออะไร?

ในประเทศไทย คุณสามารถพบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ได้ 2 ประเภทคือ ค่าออกเทน 91 (RON 91) และ ค่าออกเทน 95 (RON 95) คนทั่วไปมักคิดว่า ค่าออกเทน หรือ RON เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำมันซึ่งส่งผลให้ราคาแตกต่างกันร ะหว่างน้ำมันทั้งสอง แต่ค่าออกเทน (RON) เป็นเพียงตัวย่อของ Research Octane Number (RON) ซึ่งหมายถึงกิ่งสาขาของไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น

 

ค่าออกเทน 91 (RON 91) และค่าออกเทน 95 (RON 95) ต่างกันอย่างไร?

ตัวเลขแสดงถึงจำนวนกิ่งสาขาของไฮโดรคาร์บอน ยิ่งจำนวนกิ่งสาขาสูงขึ้นระดับการบีบอัดที่จำเป็นในการระเ บิดเชื้อเพลิงก็จะยิ่งสูงขึ้น เมื่ออัตราส่วนกำลังอัดสูง แรงม้าต่อน้ำหนักเครื่องยนต์ก็สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะทำให้คุณได้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง

 

น้ำมัน E10

น้ำมัน E10 หรือแก๊ซโซฮอล์ 91 คือน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวัน เกิดจากการผสมระหว่างเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 ในอัตราส่วนเบนซิน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน

ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 โดยรถยนต์ระบบหัวฉีดสามารถใช้แทนน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเครื่องยนต์

 

E20 ล่ะ

E20 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผ สมกับเอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซิน 8 ส่วน เอทานอล 2 ส่วน ได้เป็นน้ำมัน E20 ออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20

 

E85 คืออะไร?

ตาม ข้อกำหนดคุณภาพของกรมธุรกิจพลังงาน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของประเทศไทย คือ น้ำมันเบนซิน ที่มีส่วนผสมของเอทานอลชนิดความบริสุทธิ์ 99.5% อยู่ระหว่างร้อยละ 75 – 85 กับ น้ำมันเบนซินพื้นฐานสามารถใช้เติมในรถยนต์ที่ผลิตให้สามาร ถรองรับน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนที่สูงได้ หรือเรียกว่า รถยนต์ E85 หรือ Flex Fuel Vehicle

นอกจากนี้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ยังเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Fuel) ลดมลพิษที่ปล่อยจากไอเสีย ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยจะลดลงมากเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเบนซิน และยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากการใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอล์ E85 จำนวน 1 ลิตร จะลดเบนซินธรรมดาลงได้ถึง 0.85 ลิตร

 

 

 

 

 

 

รถยนต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: