ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
รถยนต์

โดย
7 รายการค่าปรับที่กำลังจะพูดถึง มักเจอด่านตรวจหรือกล้องจับความเร็ว ในช่วงเทศกาลวันหยุดก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ 1.เมาแล้วขับ อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   รายละเอียด: เมาแล้วขับถือเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ตามกฎหมายแล้วหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท จำคุกไม...
เขียนเว็บไซต์

แก้ปัญหาการใช้ฟังค์ชั้น Query ของ MS SQL SERVER หาก Query แล้วเกิด Error ดังด้านล่างนี้ SELECT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_WARNINGS, ANSI_PADDING'. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns   วิธีแก้ไข ให้เปิดฟังชั่นค์ โดยใส่ไว้ก่อนคำสั...
เขียนเว็บไซต์

สำหรับผู้เขียนเว็บ PHP v5.6.x ใช้ฟังค์ชั่น mssql_query ติดต่อฐานข้อมูล SQL SERVER แสดงผลลัพท์ภาษาไทยเป็น "??????"   เพิ่มเติม: เรียนรู้การใช้คำสั่ง SELECT ใน MS SQL SERVER: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-examples-transact-sql?view=sql-server-2017   สาเหตุเกิดจาก: โมดูลเสริมชื่อ freetds ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น UTF-8 เพื่อติดต่อฐานข้อมูล SQL SERVER (มีชุดตัวอักษรเริ่มต้นเป็...
รถยนต์

โดย
รถยนต์ไฟฟ้า  (Electric vehicle)     แบตเตอรี่ โซลิดสเตต วิ่งได้ไกลกว่า 800 กม.  ต่อหนึ่งประจุแบตเตอรี่ (กำลังพัฒนา)   ต่างประเทศ อินเดีย                  ปี 2030 ใช้ 100% อังกฤษ  ฝรั่งเศส     ปี 2040 ใช้ 100% สหรัฐอเมริกา        อุดหนุน  2,500-7,500 เหรียญ จีน รถเก่าห้ามวิ่งในเขตเมือง อุดหนุน  300,000 บาท     ประเทศไทย งานมอเตอร์โชว์ 2018 FOMM One 2019 ราคาจำหน่าย 599,000 บาท ระย...
LINUX

โดย
Digitalocean Resize ขยายขนาดสำหรับงานใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เขียน Web App หลังจากทำเว็บซักพักจะมี Projects กินทรัพยากรมากขึ้นก็ถึงเวลาขยายขนาด   สำหรับ Digitalocean มีให้เลือก 2 แบบ และตัวเลือกเสริมอีก 1 คือ 1. เพิ่ม CPU และขยายขนาด RAM (สามารถปรับเปลี่ยนขนาดเพิ่มขึ้น หรือลดได้ในภายหลัง) 2. เพิ่ม CPU และขยายขนาด RAM และ Harddisk (เมื่อปรับเปลี่ยนขนาด Harddisk แล้วไม่สามารถลดได้) 3. ตัวเลือกเสริม...