ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
คำคม สาระดีๆ

7 วิธีก้าวข้าม Comfort Zone เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้การอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัย และสบายใจอาจทำให้มีความสุข แต่มันอาจจะทำให้ชิวีตอยู่กับที่ไม่ไปไหน ที่จริงแล้วชีวิตคนเรามีอะไรมากกว่านั้น ชีวิตเราต้องมีการเติบโตด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่การติดอยู่ใน Comfort Zone หรือพื้นที่ที่เรารู้ว่ามันสะดวก และสบายใจอาจทำให้คุณพลาดโอกาส...
เขียนเว็บไซต์

ลบเฉพาะข้อมูลทั้งหมดในตาราง TRUNCATE TABLE  table_name;   แบ่งข้อมูลหลายหน้า  วิธีใช้: ก้อปคำสั่งนี้ไว้ท้ายสุด SQL (ต้องใช้ร่วมกับคำสั่ง ORDER BY) หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ร่วมกับคำสั่ง TOP ได้ ORDER BY [ID] DESCOFFSET [เริ่มต้น:ตัวเลข] ROWSFETCH NEXT [จำนวนที่ต้องการ:ตัวเลข] ROWS ONLY; ...
เขียนเว็บไซต์

Chart.js จะมี option ให้เลือกจัดได้ 3 อย่าง คือ title.position,  title.align,  title.textAlign    ดูตัวอย่างด้านล่างนี้ title.position: position of the box around the chart (top,  left,  right,  bottom) title.align: title alignment inside the layout box (start,  center,  end,  stretch) title.textAlign: horizontal alignment of text (left,  center  and  right) title.position is already i...
ตลาดหุ้น

เคยได้ยินกฏ 80/20 ของ Pareto ไหม ? …พูดง่ายๆ คือ คนส่วนน้อยที่จะได้กำไร ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะขาดทุน   หรือจะให้เห็นภาพ ก็คือ … นักลงทุน 100 คนสุดท้ายแล้วจะมีนักลงทุน 80 คนที่ขาดทุน และ 20 คนเท่านั้นที่ยังอยู่รอด คนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนนี้ แน่นอนว่ารูปแบบนี้ในการขาดทุน หรือสาเหตุในการขาดทุน ย่อมแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่จะบอกหมือนเป็นเครื่องเตือนใจจากประสบการณ์ของเ หล่าผู้ขาดทุนทั้งหมาย   เทรดถี่ เทร...