ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

จัดช่อง input ให้ดูสวยงามด้วย CSS


เพียงนำโค็ดด้านล่างไปวางในแท็ก style
<style type="text/css">
select {
  font-family: 'Droid Sans Thai', Arial, sans-serif;
  font-size: 14px;
  height: 28px;
  border: 1px solid #909090;
  background-color: #F0F0F0;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: inset 1px 1px 2px #C0C0C0;
}

input[type=text] {

}
</style>
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above