ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

English Grammar
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yindii English Grammar ซึ่งทางเราจะได้ทำการ update เพิ่มเนื้อหา และแบบทดสอบในส่วนต่างๆต่อไปอีกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุ ณคงจะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ รวมแบบทดสอบในแต่ละ section
Introduction คำนำ
Adjectives คำคุณศัพท์
Adverbs คำกริยาวิเศษณ์
Verbs คำกริยา
Tenses กาล
Prepositions คำบุพบท
Pronouns คำสรรพนาม
Nouns คำนาม
Gerunds กริยาที่เติม ing
Articles คำนำหน้านาม
Auxiliary verbs กริยาช่วย
Comparisons การเปรียบเทียบ
Conjunctions คำสันธาน
Punctuation เครื่องหมายวรรคตอน
Irregular Verbs กริยารูปพิเศษ

 

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above