ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ Mail Server คือ การให้บริการด้านการส่ง และรับอีเมล์บนระบบเครือข่ายทั้งแบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต

 

องค์ประกอบโปรแกรมของ Mail Server

1. Exim และ Postfix คือ โปรแกรมในส่วนของการส่งอีเมล์ (Send Email)

2. Dovecot  คือ โปรแกรมในส่วนของการรับอีเมล์ (Receive Email)

3. SquirrelMail คือ โปรแกรมในรูปแบบของ เว็บไซต์ เพื่อจัดการอีเมล์บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web based access)
http://www.amplysoft.com/knowledge/how-to-install-mail-server-linux-centos.html

 

สร้าง Exim Spam Filter

http://www.thaicreate.com/community/exim-spam-filter.html

การดูว่ามี queue mail อะไรบ้างดูได้โดยพิมพ์

Code:
#exim -bp


ส่วนการลบ mail ทั้งหมดใน queue

Code:
#exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

 

 

ส่วนการลบ mail ที่ถูก lock

Code:
#exim -Mrm [id เช่น 1fopMy-0003f7-DJ]

 

วิธีลบทั้งหมดอีกแบบ

Code:
exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}'


สำหรับลบเมลล์ที่ ติด frozen

Code:
exim -bpu | grep frozen | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print $3}' | xargs exim -Mrm

 

Quote
cd /var/spool/exim/input


ลบเมลล์จากข้อความบางอันข้างใน

Code:
grep -lr "xxx" * | xargs rm

 

 

อ้างอิง: http://www.gumairu.com/forums/index.php?topic=754.0

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above