ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Windows 10 ถูกถอด Windows Media Player ออก นับว่าเป็นโปรแกรมเล่นวิดิโอคู่ Windows มาช้านาน

 

สำหรับผู้อ่านที่ต้องนำกับคืนต้องไปดาวโหลด Media Feature Pack มาติดตั้งได้ที่:

https://support.microsoft.com/en-us/help/3133719/media-feature-pack-for-n-editions-of-windows-10-version-1607

 

หมายเหตุ: หากไม่มี Windows Media Player บางโปรแกรมจะไม่ทำงานเช่น Camtasia Studio จะไม่สามารถอัดหน้าจอได้เลย

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above