ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

สิ่งที่ต้องเตรียมคืออีเมล์: admin@ชื่อโดเมน.com ใช้สำหรับยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน

ขั้นตอนติดตั้งง่าย ๆ

1. Login VestaCP ไปที่เมนู WEB > เปิดตัวเลือก SSL > Generating CSR > กรอกข้อมูลที่จำเป็น

 

2. หลังจากคลิกตกลง จะปรากฎรหัสที่เราต้องก็อปไปใช้คือ ข้อ 1 และ 3 ดังนี้
2.1 ช่อง SSL CSR คือข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส (ก็อปไปยื่นให้กับผู้ให้บริการออก SSL)

2.2 ช่อง SSL Certificate คือ Cert บน Local Server เราไม่ได้ใช้ (ก็อปเก็บสำรองไว้ได้)

2.3 ช่อง SSL Key คือ Private Key ของ Server (สำคัญมากก็อปเก็บไว้)

ตอนออก SSL เราต้องก็อปข้อ 1 มาใส่บนเว็บผู้ให้บริการ

 

 

3. กลับมาที่หน้าตัวเลือก SSL ของ VestaCP (เราจะนำ SSL มาใส่ในเว็บ)

3.1 ช่อง SSL Certificate (ก็อปข้อมูลที่ได้รับจากไฟล์ gaibaan_com.crt - ได้รับจากผู้ออก SSL)
3.2 ช่อง SSL Certificate Authority / Intermediate (ก็อปข้อมูลที่ได้รับจากไฟล์ gaibaan_com.ca-bundle - ได้รับจากผู้ออก SSL)
3.3 ช่อง SSL Key - สำคัญมาก: ต้องก็อปมาตอน Genarate CSR

 

 

เรียบร้อย

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above