ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ วาระแรก ตามที่สมาชิก สนช. 44 คน เข้าชื่อเสนอเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ปลดล็อกให้ กัญชาสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ โดยร่างนี้ได้ผ่านมติของ สนช. ด้วยคะแนนอย่างท่วมท้น 145 เสียง และจะมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

 

อ้างอิงจากเว็บไซต์บีบีซีไทย ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ( ฉบับที่… ) พ.ศ. โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และให้ตราเป็น พ.ร.บ.ฉบับใหม่ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมถึงการใช้กัญชา ซึ่งถูกจัดอยู่ในยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งมีความร้ายแรงน้อยกว่าประเภท 1 ได้แก่ เฮโรอีน ยาบ้า ฯลฯ นอกจากนี้ใน พ.ร.บ. ยังมีการตัดยาเสพติดประเภท 5 ออกจากบทบัญญัติห้ามผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง

 

อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถปลูกกัญชาไว้คร อบครอง หรือไว้เสพได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ กำหนดให้ หมอ หรือคนไข้ สามารถพกพาในจำนวนจำกัด รวมไปถึงยังให้กระทรวงสาธารณสุข สามารถกำหนดและดูแล พ.ร.บ.ในช่วง 5 ปีนี้ หลังจากนี้ค่อยกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการปรับแก้ตรง ไหน

 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในต่างประเทศอย่างเช่น ออสเตรเลีย เริ่มการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกกฎหมายในปี 2016 นอกจากนี้ประเทศอย่างแคนาดาก็เริ่มมีการใช้กัญชาเพื่อสันท นาการ เป็นประเทศที่ 2 ต่อจากอุรุกวัย

 

Grand View Research ได้ประเมินว่ามูลค่าของตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ อาจมีมูลค่าสูงถึง 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025

 

ที่มาบีบีซีไทย, หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above