ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ผู้อ่านท่านใดที่ติดตั้ง illustrator บน Windows 10 x64 หลังเปิดโปรแกรม illustrator มี Error แจ้งเตือน

Fixed illustrator, The operation cannot complete because of an unknown error [cant]

วิธีแก้ไขปัญหา: ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชั่น 32bit ออก เหลือเฉพาะ 64bit จากนั้นเปิดโปแกรม illustrator จะไม่แสดง Error ข้างต้น

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above