ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

แก้ปัญหา Visual Box Error: VERR_INTNET_FLT_IF_NOT_FOUND
Control Panel > Network & Internet > Network Connections

ดับเบิ้ลคลิก VirtualBox Host-Only Network adapter > มองหาและติกเครื่องหมายถูกในรายการ: VirtualBox NDIS6 Bridged Networking Driver

 

เรียบร้อย

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above