ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

[เหมาะสำหรับผู้เขียนเว็บ] การวนลูปของ JavaScript การใช้ forEach, for-in และ for-of

 

ตัวอย่างการใช้ forEach

const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr.forEach(char => console.log('=>', char));

ผลลัพย์
=> a
=> b
=> c

นอกจากฟังก์ชันนี้จะรับค่าของอีลีเมนต์แต่ละรอบจากการวนลู ปได้แล้ว มันยังรับพารามิเตอร์ได้อีกสองตัว คือ index ของแต่ละอีลีเมนต์ และ array ที่สื่อถึงอาร์เรย์ต้นฉบับของการวนลูป
const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr.forEach(
(element, index, array) =>
console.log(element, index, array)
);
ผลลัพย์
a 0 Array(3) [ "a", "b", "c" ]
b 1 Array(3) [ "a", "b", "c" ]
c 2 Array(3) [ "a", "b", "c" ]
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above