ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกล่องไปส่งถึงผู้รับจะออกใบแจ้ง พร้อมตราประทับให้มารับด้วยตัวเองภายใน 7 วัน(หลังจากนั้นจะถูกตีกลับไปยังผู้ส่ง)

ผู้ส่งสามารถตรวจสอบสถานะอยู่ขั้นตอนใดแล้ว โดยนำเลข 13 หลักในใบเสร็จมากรอกที่:  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

 

[คลิกดูภาพใหญ่]

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above