ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

SCB EASY

         โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท/วัน)
         โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท/วัน)
         จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         กดเงินไม่ใช้บัตร : ฟรี วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/วัน และกำหนดวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ จำกัด 3 ครั้ง/วัน  
         ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

2. ธนาคารกสิกรไทย 
K PLUS, K PLUS SME, K-Cyber และ K-Cyber SME 

         โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารกสิกรไทย 

 

 

3. ธนาคารกรุงไทย
KTB netbank

         โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
         ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารกรุงไทย

 

 

4. ธนาคารกรุงเทพ
Bualuang MBanking, Bualuang IBanking

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

          นอกจากนี้ ยังมีฟรีค่าธรรมเนียม ATM ถอนเงินข้ามเขต โอนเงินข้ามเขตจากบัญชีภายในธนาคาร และโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารฟรี ผ่านตู้ ATM บัวหลวง ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารกรุงเทพ

 

 

5. ธนาคารทหารไทย 
TMB Touch, TMB Internet Banking

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

          พร้อมทั้งฟรีค่าธรรมเนียม ATM สามารถกดเงินจากทุกตู้ ทุกแบงก์ ทุกจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
          ** ฟรีค่าธรรมเนียมเฉพาะลูกค้าที่ใช้บัญชี "ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี" เท่านั้น

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารทหารไทย

 

 

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Krungsri Mobile Application (KMA), Krungsri Online (KOL), Krungsri BIZ Online (KBOL)

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับเงินคืน 5 บาทต่อบิล สูงสุด 30 บาทต่อเดือน (สิทธิพิเศษรับเงินคืนเฉพาะบัญชีออมทรัพย์จัดให้) 
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          กดเงินไม่ใช้บัตร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : โปรโมชั่นจ่ายบิลแล้วรับเงินคืน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนรายการฟรีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่มีกำหนด

          อีกทั้งยังมีฟรีค่าธรรมเนียม ATM สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์จัดให้ ในการโอนเงินข้ามเขต ข้ามธนาคาร จ่ายบิล เติมเงิน ผ่านตู้กรุงศรี และฟรีค่าธรรมเนียมถอนสด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่เครื่อง ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

 

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
LH Bank M Choice และ LH Bank Speedy

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2661 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

 

8. ธนาคารเกียรตินาคิน
KK e-BankingK, K e-Banking @PhatraEdge

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารเกียรตินาคิน

 

 

9. ธนาคารธนชาต
Thanachart i-Net, Thanachart Connect 

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด 

          นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ จะได้ฟรีค่าธรรมทำธุรกรรมผ่าน ATM ด้วย ได้แก่ ถอนเงินฟรีค่าธรรมเนียมทุกตู้ ทุกธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง, โอนเงินต่างธนาคาร จ่ายบิล เติมเงิน ผ่านตู้ ATM ธนชาต ฟรีไม่จำกัดจำนวน

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารธนชาต 

 

 

10. ธนาคารออมสิน
Mobile Banking (MyMo), Internet Banking

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          กดเงินไม่ใช้บัตร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารออมสิน

 

 

11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Internet Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM
 

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          จ่ายบิล : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

          นอกจากนี้ ยังมีบริการโอนเงินข้ามเขต โอนต่างธนาคาร และจ่ายบิลค่าสินค้า แบบฟรีค่าธรรมเนียม ได้ที่ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร ธอส. อีกด้วย
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคาร ธอส.

 

 

 

12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธ.ก.ส. A-Mobile

          โอนเงินต่างธนาคาร : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          โอนเงินข้ามเขต : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          เติมเงิน : ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียม : ไม่มีกำหนด

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคาร ธ.ก.ส.

 

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above