ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เมื่อใช้โปรแกรมนาน ๆ จะพบ Error ของ Dreamweaver อย่างเปิดเมนูไม่ขึ้น คำสั่งผิดเพี้ยน

ปัญหา: หลักการทำงานของ Dreamweaver จะเก็บค่า Config ของโปรแกรมไว้ใน FileCache.dat เมื่อมีการใช้งานเยอะขึ้นจะเกิด Error 

วิธีแก้: เข้าไปลบไฟล์ WinFileCache-xxx.dat เพื่อ Reset ค่า Config ใหม่อาการ Error ทุกอย่างของ Dreamweaver จะหายและกลับมาใช้งานได้ปกติ

 

ที่อยู่ของไฟล์ : C:/Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration/WinFileCache-xxx.dat

 

 

 

-- ภาษาอังกฤษ --

Delete FileCache.dat files from the Dreamweaver user configuration folder.

  1. Locate the Dreamweaver user configuration folder:
  • Mac OS: [user name]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration
  • Windows 7 or Windows Vista: C:/Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration
  • Windows XP: C:/Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Dreamweaver [version]/[language]/Configuration
  • Delete these files:
  • Windows: WinFileCache-7A9586CB.dat
  • Mac OS: MacFileCache-BFE7CE2E.dat

The string of characters after "FileCache-" can differ depending on your system.

  • If you're experiencing a JavaScript error related to "dwscripts" or if you receive a "translators were not loaded" error, also delete this file:
  • FileCache.dat file

The location of the FileCache.dat file depends on your operating system and your version of Dreamweaver.

 

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above