ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

โคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ประกาศจากราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับเริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

มาตรา 49 ระบุว่า  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต้องร ะวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 52 บทลงโทษกับเจ้าของพาหนะหรือสถานประกอบการหากปกปิดข้อมูลไม ่ทำตามคำสั่ง อาจโดนโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 5 แสนบาทด้วย

 

14 รายชื่อโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

 

1. กาฬโรค 
กาฬโรค

2. ไข้ทรพิษ 
ไข้ทรพิษ

3.ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก

4.ไข้เวสต์ไนล์

5. ไข้เหลือง
ไข้ทรพิษ

6. โรคไข้ลาสซา

7.โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

8.โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

9.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

10.โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา

11.โรคซาร์ส

12.โรคเมอร์ส
โรคเมอร์ส

13.วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

14. โคโรนาไวรัส 2019หรือโควิด-19

 

 

 

 

 

 

การป้องกันไวรัส Covid-19

 

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above