ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Windows จะเข้าสู่โหมดนอนหลับ Sleep  หรือเรียกชื่อทางการว่า Hybernate  เมื่อปล่อยเครื่องทิ้งไว้ 60 นาทีอัตโนมัติ 

ปัญหาของผู้ใช้ Harddisk แบบ SSD คือทำให้อายุการใช้งานสั้น 
ข้อดี ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างได้อีก 3 GB (3,000 MB)

 

 

วิธีปิด Hybernate ด้วย Command DOS ให้ก็อปคำสั่งด้านล่างไปวาง

คำสั่งปิด
powercfg.exe /hibernate off

คำสั่งเปิด

powercfg.exe /hibernate on

 

1. ปิดด้วยคำสั่ง Command DOS: ไปที่ Start > Command คลิกขวาเลือก Run as administrator

 

 

ก็อปคำสั่ง powercfg.exe /hibernate off วางแล้วกด Enter > จากนั้น Restart 1 ครั้ง

 

 

หรือวิธีปิด ปิด Hybernate ด้วย Control Panel ทำดังนี้

ก็อปข้อความนี้ไปวางบน Address bar และกด Enter: Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings

 

มองหาข้อความและคลิกที่ Change advanced power settings > ตรง Sleep after > เลือก Setting เป็น Never

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above