ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

1. เมื่อคุณมีเงินมาก..คุณจะรู้สึกอยู่สูงจนมองไม่เห็นใคร

 

2. เมื่อคุณมีความรู้แต่ไม่มีเงิน..คุณจะมองตัวเองต้อยต่ำ

 

3. เมื่อคุณมีความรู้และมีเงินด้วย..คุณจะมองเห็นทุกอย่าง ได้ชัดเจน

 

4. แต่ถ้าคุณไม่มีเงินแถมไม่มีความรู้ด้วย..คุณจะไม่เห็นอ ะไรเลยเช่นกัน

 

ชีวิตเราเรากำหนดเองได้อยู่ที่ว่าจะทำตัวให้เป็นแบบไหน

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above