ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ทำให้หมุดเด้งดึ๋งดึง

สั่งให้หมุดหยุดเด้ง

function clearBounce() {
markersArray.forEach(function (item, index) {
item.setAnimation(null);
item.setZIndex(100);
});
}

 

สั่งให้หมุดเด้งดึ๋งดึง

function toggleBounce(id) {
console.log(id);
markerID[id].setAnimation(google.maps.Animation.BOUNCE);
markerID[id].setZIndex(101);
}

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above