ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ขั้นตอนติดตั้ง SSL ให้ IIS 10 มีดังนี้

 

การสร้าง CSR บน IIS10

https://kb.hostatom.com/content/6949/


ติดตั้ง SSL บน IIS10

https://kb.hostatom.com/content/5738/

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above