ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

CSS เปลี่ยนพื้นหลังของตาราง เพียงคำสั่งเดียวก็ออกมาสวยดังภาพ โดยไม่ต้องเขียน Javascript ให้ยุ่งยาก
ภาพตัวอย่าง:

วิธีแรก: นำ Code นี้ไปวางในแท็ก <style type="text/css">วางโค็ด</style>
tbody tr:nth-child(odd) {
   background-color: #ccc;
}

วิธีที่สอง: ใช้คำสั่งของ Bootstrap ดาวโหลดที่: http://getbootstrap.com/
วิธีใช้:
<table css"table table-striped">...</table>
คำค้น: css
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above