ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ครอบครัว

สุขภาพดี

เรื่องเงินถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง “เปิดใจคุยกัน” แต่เนิ่นๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน   ค่าใช้จ่าย ช่วงเริ่มคบหากัน การที่ผู้ชายหรือฝ่ายที่รายได้สูงกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายส่วนใหญ่ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ในระยะยาวหากไม่เปิดใจคุยกันถึงข้อตกลงในค่าใช้จ่ายแล้ วอาจเกิดการสะสมความไม่พอใจกัน จนเป็นปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งข้อตกลงที่ว่า เช่น (ก) แยกค่าใช้จ่ายกันทุกอย่าง (ข) แบ่งค่าใช้จ่ายกันคนละครึ...
บ้านอบอุ่น

การเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นเพราะเด็กญี่ปุ่นที่เราเห็นนั้น มักดูเก่งและมีความสามารถ ซึ่งการเลี้ยงดูหรือการใช้ชีวิตของเด็กญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่อ งง่ายเลย กว่าจะเก่งหรือโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่พัฒนาชาติให้เจริญได้ขนา ดนี้ญี่ปุ่น ประเทศเล็กๆ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ได้อยู่เป็นรองของหลายๆ ประเทศใหญ่ๆ เลย แต่ก็มีหลายคนที่คิดว่าเด็กญี่ปุ่นต้องมีความสุขสบายเพราะ อยู่ในประเทศที่มีสังคมและการจัดการสังคมที่ด...
สุขภาพดี

ในช่วงตั้งครรภ์ ร่างกายของแม่ท้องอาจมีการผลิตเลือดและของเหลวในร่างกายมา กขึ้นราว 50% เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของทารกน้อยที่กำลังเติบโตใ นครรภ์ค่ะ อาการบวมถือเป็นอาการปกติของคุณแม่ท้องที่เกิดจากการเพิ่ม ขึ้นของเลือดและของเหลวในร่างกายค่ะ อาการบวมน้ำนั้นมักเกิดบริเวณมือ ใบหน้า ขา ข้อเท้าและเท้าค่ะ   ของเหลวที่ผลิตมากขึ้นเป็นไปเพื่อคงความอ่อนนุ่มให้กับร่า งกาย ซึ่งอาจเพิ่มมากขึ้นเมื่อทารกในคร...
พาเที่ยว

ซาฟารีเวิลด์จะแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ ซาฟารีปาร์ค / มารีนปาร์ค / จังเกิลวอล์ค 1. ซาฟารีปาร์ค เป็น สวนสัตว์เปิด มีคอนเซ็ปต์ป่าใหญ่ในกลางกรุง ร่วมรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ สัมผัสใกล้ชิดกับฝูงสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ สัตว์อนุรักษ์มากกว่าพันตัวจากทั่วทุกมุมโลก 2. มารีนพาร์ค เป็น สวนสัตว์น้ำ และยังมีการแสดงต่างๆ มากกว่า 7 โชว์ยิ่งใหญ่ แต่ละโชว์ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ การเป็นนักแสดงมืออาช...
ข่าวสาร

สิทธิ์ตามกฎหมายของการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสทำให้สามีภรรยาต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกั นและกัน นั่นหมายความว่าสามีจะหาเลี้ยงภรรยา หรือภรรยาจะหาเลี้ยงสามี หรือจะช่วยดูแลกันและกันก็ได้ การจดทะเบียนสมรสทำให้หญิงหรือภรรยามีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลขอ งสามี หรือจะไม่ใช้ก็ได้ การจดทะเบียนสมรสทำให้หญิงต่างชาติมีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไท ยตามสามีได้ (ถ้าอยากถือสัญชาติไทย) การจดทะเบียนสมรสทำให้สามีภรรยามีสิทธิ์จั...