ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
CSS จัดสีสันให้เว็บยุคใหม่

เหมาะกับคนเขียนเว็บไซต์ HTML + CSS ได้ใช้บ่อยมาก ๆ   อธิบาย HTML Tag: UL และ OL ul คือ unorderlist จะนับ li เป็นสัญลักษณ์ รูปวงกลม หรือรูปสามเหลี่ยม ol คือ orderlist จะนับ li เป็นตัวเลข 1 2 3 ... ภาพตัวอย่าง: กำหนดเองการแสดงผลของ UL และ OL เอง เพื่อความสวยงาม ขั้นตอน 1. สร้าง Tag < style > ไว้ระหว่าง < head > ตรงนี้ </ head > ของ HTML < style type="text/css" > ul.submit-desction ...
เขียนเว็บไซต์

เมื่อใช้โปรแกรมนาน ๆ จะพบ Error ของ Dreamweaver อย่างเปิดเมนูไม่ขึ้น คำสั่งผิดเพี้ยน ปัญหา: หลักการทำงานของ Dreamweaver จะเก็บค่า Config ของโปรแกรมไว้ใน FileCache.dat เมื่อมีการใช้งานเยอะขึ้นจะเกิด Error  วิธีแก้: เข้าไปลบไฟล์ WinFileCache-xxx.dat เพื่อ Reset ค่า Config ใหม่อาการ Error ทุกอย่างของ Dreamweaver จะหายและกลับมาใช้งานได้ปกติ   ที่อยู่ของไฟล์ : C:/Users/[user name]/AppData/Roaming/A...
รถยนต์

โดย
7 รายการค่าปรับที่กำลังจะพูดถึง มักเจอด่านตรวจหรือกล้องจับความเร็ว ในช่วงเทศกาลวันหยุดก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ 1.เมาแล้วขับ อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   รายละเอียด: เมาแล้วขับถือเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ตามกฎหมายแล้วหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท จำคุกไม...
เขียนเว็บไซต์

แก้ปัญหาการใช้ฟังค์ชั้น Query ของ MS SQL SERVER หาก Query แล้วเกิด Error ดังด้านล่างนี้ SELECT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_WARNINGS, ANSI_PADDING'. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns   วิธีแก้ไข ให้เปิดฟังชั่นค์ โดยใส่ไว้ก่อนคำสั...
เขียนเว็บไซต์

สำหรับผู้เขียนเว็บ PHP v5.6.x ใช้ฟังค์ชั่น mssql_query ติดต่อฐานข้อมูล SQL SERVER แสดงผลลัพท์ภาษาไทยเป็น "??????"   เพิ่มเติม: เรียนรู้การใช้คำสั่ง SELECT ใน MS SQL SERVER: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-examples-transact-sql?view=sql-server-2017   สาเหตุเกิดจาก: โมดูลเสริมชื่อ freetds ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น UTF-8 เพื่อติดต่อฐานข้อมูล SQL SERVER (มีชุดตัวอักษรเริ่มต้นเป็...