ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
ตลาดออนไลน์

บทความนี้บอกถึงวิธีจ่ายเงินกับ JIB Online สำหรับบางท่านที่ไม่ทราบ 1. เก็บเงินปลายทาง เมื่อซื้อตั้งแต่ 3,000 บาท 2. โอนเงินผ่าน Internet Banking   ที่มา: https://www.jib.co.th    ...
ทำงานด้วย Windows

แก้ปัญหา Visual Box Error: VERR_INTNET_FLT_IF_NOT_FOUNDControl Panel > Network & Internet > Network Connectionsดับเบิ้ลคลิก VirtualBox Host-Only Network adapter > มองหาและติกเครื่องหมายถูกในรายการ: VirtualBox NDIS6 Bridged Networking Driver   เรียบร้อย...
ข่าวสาร

โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 0.00 น. และปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.   ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้นอกเขตเลือกตั้ง คลิก: https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote   ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คลิก: https://election.bora.dopa.go.th/ec...
รถยนต์

โดย
ระบบจองคิวอบรมขอรับใบขับขี่ออนไลน์ เปิดให้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ดังนี้ - ใบอนุญาตขับรถใหม่- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 1 ปี- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 3 ปี   เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ 1.บัตรประชาชนฉบับจริง2.ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่, ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวขาดเกิน 1 ปี และ 3 ปี, ใบขับขี่ส่วนบุคคลขาดเกิน 3 ปี3.ใบขับขี่ใบเดิม (ถ...
iPhone

โดย
ดูขั้นตอนการตรวจประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ของ iPhone เพื่อจะได้รู้ว่าควรเปลี่ยนได้แล้วหรือยัง 1. การตั้งค่า > แบตเตอรี่   2. ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ (เบต้า)   อธิบายฟีเจอร์ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ในส่วนนี้จะบอกถึงปริมาณความจุของแบตเตอรี่ในปัจจุบันเป็น รูปแบบเปอร์เซ็นต์ (จะเปรียบเทียบจากแบตเตอรี่ตอนซื้อมาใหม่) และในส่วนล่างสุด จะเป็นการเปิด 'โหมดการจัดการประสิทธิภาพด้วยตัวเอง' แต่ในส่วนนี้...