ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: ยุคเงินเฟ้อ เงินฝืด ออมเงินอย่างไร

บัญชีการเงิน

เงินเฟ้อ คืออะไร เงินเฟ้อ หรือ Inflation คือช่วงราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนอย่างเรามีกำลังซื้อที่ลดน้อยลง เนื่องจากมูลค่าของเงินลดลง ซึ่งเราจะรู้ได้จากดัชนีราคาผู้บริโภคที่จ่ายประจำ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า เช่น ช่วงปี 4 – 5 ปีที่ผ่านมา เราเคยเติมก๊าซหุงต้ม หรือ แอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม ถังละ 345 บาท แต่อยู่ ๆ ปรับเพิ่มขึ้นอีกถังละ 10 บาท ทำให้ต้องจ...