ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

หากท่านผู้อ่านติดตั้ง Acrobat DC ปัญหาเกิดจากไฟล์ระบบชื่อ IMSLib ถูกลบโดยโปรแกรม Portable ที่นำมาเปิดเมื่อครู่

Installation Problem: IMSLib not found. Acrobat services will not work.


วิธีแก้: ให้ก็อป IMSLib.dll อยู่ที่: C:\Program Files (x86)\Adobe\Update Management Tool\Res\CoreStable\P6\
ไปวางที่: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\P7


--- English Version ---
Installation Problem: IMSLIB not found. Acrobat Services will not work

When I used this Acrobat DC portable full registered version on Windows 7, it gave this error:

Installation Problem: IMSLib not found. Acrobat services will not work.

The easiest way to solve this problem is to download and copy the IMSLib.dll (same or different) file(s) to the following 2 locations (in the path, if some folder does not exist, create it!)

copy form: C:\Program Files (x86)\Adobe\Update Management Tool\Res\CoreStable\P6\

paste for Acrobate 32 bit
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\P7\IMSLib.dll

paste for Acrobate 64 bit
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\P7\x64

That's all!
อัพเดตล่าสุด 28 พฤษภาคม 3:32 pm โดย ทำงานด้วย Windows
GMT +6 เวลาขณะนี้ 8:48 pm