ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

คน 4 ประเภท ที่อยู่ใกล้กับชีวิตเรา ควรครบหรือออกห่างดี
ㆍ คนที่รู้ว่า ตนรู้ ( เป็นคนฉลาด ควรติดตามเขา )
ㆍ คนที่ไม่รู้ว่า ตนรู้ ( เป็นคนกำลังหลับ จงปลุกเขาให้ตื่น )
ㆍ คนที่ไม่รู้ และก็รู้ว่าตนไม่รู้ ( เป็นคนเรียบง่าย จงสอนเขา )
ㆍ คนที่ไม่รู้ และไม่รู้ว่าตนไม่รู้ ( เป็นคนโง่ จงหลีกหนีให้ห่าง )

 

GMT +6 เวลาขณะนี้ 8:56 pm