ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

PEAR คือ ชุดคำสั่ง Class ของ PHP เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนา เขียนความสามารถใหม่ ๆ ด้วยตนเอง

PECL คือ ส่วนขยายสำเร็จรูปพร้อมใช้ ของ PHP เหมาะกับโปรแกรมเมอร์เน้นการทำงานกับ Production เพียงดาวน์โหลดส่วนขยายไปติดตั้งและเรียกใช้จะช่วยลดเว ลาในการทำงานได้อย่างมาก

 

 

 

PEAR

โฮมเพจของ PEAR: http://pear.php.net

PEAR ย่อมาจาก PHP Extension and Application Repository เป็นชุดของ PHP class ใช้ใหม่ได้และระบบกระจายไปถึงผู้ใช้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมประยุกต์ PHP เนื่องจาก PEAR เป็น open source บุคคลจึงสามารถนำคำสั่งไปใช้ได้อย่างอิสระ

 เป็นแหล่งสารสนเทศในการเรียนรู้เกี่ยวกับ PEAR ดูเอกสาร ค้นหา class และดาวน์โหลดแพ็คเกจ

โครงการนี้ก่อตั้งโดย Stig S. Bakken ในปี1999

ไลบรารีคำสั่ง

PEAR เป็นไลบรารีของคำสั่ง PHP ตามปกติจัดรูปเป็น class โดยคำสั่งและ class ได้รับการรวมเข้าเป็นแพ็คเกจที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดาวน์ โหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง

ตัวอย่างแพ็คเกจ PEAR เช่น แพ็คเกจ DB ที่ abstract การเข้าถึงข้อมูลระดับบนของแม่ข่ายฐานข้อมูล แพ็คเกจ Mathematics ช่วยการคำนวณซับซ้อน และแพ็คเกจ Date มีความสามารถสูงในการนำเสนอรูปแบบวันที่และเวลา

แต่ละแพ็คเกจบอกสถานะเป็น snapshot, devel (กำลังพัฒนา), alpha, beta หรือ stable แพ็คเกจทั้งหมดแสดงเวอร์ชัน สถาบัน ส่วนประกอบ และรายงานจุดบกพร่อง การเพิ่ม PEAR ต้องทำตามมาตรฐานคำสั่งที่กำหนดโดยผู้บำรุงรักษา PEAR อย่างเข้มงวดจึงจะทำให้มั่นว่า class ถูกต้อง มีคุณภาพเบื้องต้น และแก้ไขจุดบกพร่องแล้ว

แพ็คเกจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ source packages (เก็บเฉพาะ source file เท่านั้น) และ binary packages (เก็บแพล็ตฟอร์ม เฉพาะไฟล์ไบนารี และ source file )

PEAR กำหนดโครงสร้างต้นไม้ของแพ็ตเกจ ที่แต่ละ "node" ในโครงสร้างได้รับการนำเสนอโดยส่วนของชื่อแพ็คเกจ node การจัด node เป็นไปตามคำอธิบายหัวข้อ และแต่ละส่วนได้รับการแบ่งโดย underscore ตัวอย่าง ชื่อแพ็คเกจ "MP 3 _Id", "Archive_Tar" และ "HTTP_Post"

node ระดับบนในโครงสร้างต้นไม้แพ็คเกจเรียกว่า "sub-repositories" มีหน้าที่เฉพาะ ปัจจุบันระดับนี้มี PECL และ Gtk แต่ละชุดมีกฏการประยุกต์ต่างกัน

แนวการเขียนคำสั่งเป็นไปตาม PEAR Coding Standards ( ย่อเป็น PCS)

PEAR Foundation Classes

PEAR Foundation Classes (PFC) เป็น class แกน ที่มีคุณภาพสูงและใช้ได้ใหม่อย่างกว้างขวาง เฉพาะ class ที่ระบุว่า stable จึงสามารถได้รับการรวมเข้าไปใน collection ชุดนี้ของ class และ class ต้องมีลักษณะทั่วไปอย่างเหมาะสม

PFC ยังไม่ค่อยเป็นสิ่งที่มีจริงนักนอกจากแนวคิด ข้อพิจารณาดีที่สุดในปัจจุบันคือ เป็นชุดของ class ใช้ใหม่ได้ใน PHP ที่มีความเสถียร เวอร์ชันต่อไปของ PHP พิจารณารวมบาง class ของ PEAR

 

PECL

ดาวน์โหลดส่วนขยายได้ที่: http://pecl.php.net

PECL ย่อมาจาก PHP Extension Community Library ( อ่านว่า "pickle") เป็นชุดส่วนขยายสำหรับ PHP ที่เขียนโดยภาษา C/C++ ไลบรารีนี้ใช้เป็นหมวดย่อยของ PEAR แต่ต่อไปย้ายไปโครงการต่างหาก ส่วนขยาย PECL มีพื้นที่ต่างออกไป เช่น สนับสนุนประเภทข้อมูลใหม่ (เช่น จำนวนเต็มขนาดใหญ่), class ฐานข้อมูลมากกว่า และแพ็คเกจควบคุมภาพ

อัพเดตล่าสุด 25 มิถุนายน 6:27 am โดย เขียนเว็บไซต์
GMT +6 เวลาขณะนี้ 7:24 am