ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา โดยผลการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ออกมาชี้ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ มหาเศรษฐีชาวนิวยอร์ก ตัวแทนพรรครีพับลิกัน เป็นผู้ชนะได้เป็นว่าที่ผู้นำคนที่ 45 ของแดนลุงแซม เอาชนะนางฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครตไปอย่างเหนือความคาดหมายชนิด หักปากกาเซียนแทบทุกสำนัก


1. ด้านเศรษฐกิจและภาษี

โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการปรับลดเพดานภาษีลงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทรัมป์รับประกันว่า การตั้งนโยบายภาษีที่ไม่มาก จะทำให้การจ้างงานในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ อีกทั้งจะลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุต ร โดยครอบครัวที่มีบุตรจะสามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากภาษี ของพ่อแม่ นอกจากนี้เขายังตั้งเป้าว่า ภายใน 10 ปีข้างหน้า จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกถึง 25 ล้านตำแหน่ง และนโยบายของเขาจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

2. ด้านระบบสาธารณูปโภค

โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัญญาว่า เขาจะเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคสหรัฐฯ ที่ง่อยเปลี้ยมานาน ให้เป็นระบบใหม่ที่ดี เพื่อเป็นฐานสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของชาติ และเขายังพร้อมที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ น้ำประปา และไฟฟ้า รวมทั้งความจำเป็บพื้นฐานอื่น ๆ ที่ประเทศต้องการอีกด้วย

3. ด้านความมั่นคงของชาติและกองทัพ

สำหรับ โดนัลด์ ทรัมป์ ความใส่ใจในด้านกองทัพของเขาคือการเพิ่มกำลังทางทหารให้มา กขึ้นกว่าเดิม กองทัพสหรัฐฯ จะเพิ่มกำลังทหารไปเป็น 540,000 นาย เพิ่มเรือรบอีก 350 ลำ และเพิ่มเครื่องบินรบอีก 1,200 ลำ และยังตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังทหารเรือไปอีก 36 กองพล รวมทั้งจะมีการลงทุนครั้งใหญ่ในการสร้างขีปนาวุธ เพื่อป้องกันการโจมตีจากต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีเหนือและ อิหร่าน นอกจากนี้ เขายังจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอ ร์อีกด้วย

4. ด้านการจัดการผู้อพยพ

นโยบายด้านนี้ของ โดนัลด์ ทรัมป์ แข็งกร้าวมาก โดยเขาจะผลักดันกฎหมายแรงงาน ให้ชาวอเมริกันมีสิทธิ์มากกว่า โดยจะรับประกันความปลอดภัยในชีวิต รายได้ งานที่ดี โดยให้คนอเมริกันมีสิทธิ์มาก่อน และจะเพิ่มมาตรการตรวจคนเข้าเมืองให้เข้มงวดมากขึ้น อีกทั้งจะคัดกรองคนเข้าเมืองโดยระงับพลเมืองที่มาจากประเท ศที่สุ่มเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และยังมีโครงการสร้างกำแพงยาวกั้นพรมแดนเม็กซิโกอีกด้วย

5. ด้านสาธารณสุข

โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการยกเลิกนโยบายโอบามาแคร์ และเปลี่ยนไปใช้ระบบการซื้อประกันสุขภาพแทน อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรัก ษาข้ามรัฐได้ โดยเขากล่าวว่า นโยบายนี้จะช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาศูนย์การรักษาพยาบาลใ นแต่ละรัฐ ที่เอื้อให้ประชาชนที่รายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้

6. ด้านการต่างประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีท่าทีกระตือรือร้นเรื่องนโยบายต่างประเทศมากนัก เขาให้ความสำคัญไปกับการเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐฯ มากกว่า อีกทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางระบบไซเบอร์ แต่อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ก็เล็งเห็นถึงปัญหาผู้ก่อการร้ายเช่นกัน แต่เป็นไปในทางที่แข็งกร้าวมากทีเดียว โดยมองว่าการปราบกลุ่ม ISIS นั้น ต้องร่วมมือกับกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง และจะจัดการด้วยวิธีเด็ดขาด ตัดกำลังให้หมด หยุดยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม และใช้กำลังทางทหารโจมตีอย่างเด็ดขาดอีกด้วย

7. ด้านการศึกษา

โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะร่วมมือกับสภาคองเกรส เพื่อปฏิรูปการศึกษาของชาติในระดับอุดมศึกษา โดยจะกำหนดให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ลดอัตราค่าธรรมเนียมทางศึกษาลงเพื่อลดภาระหนี้ของนักศึกษา อีกทั้งยังต้องการพัฒนาการศึกษาทางสายอาชีพ เช่น สถาบันเทคนิค สถาบันอาชีวะ ให้เข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิม และยังต้องการแก้กฎหมาย โดยผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเกิน 4 คนสามารถขอลดภาษีได้อีกด้วย
GMT +7 เวลาขณะนี้ 1:03 pm