ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
การคำนวณ

เรียนวิชาคณิตคือการคิดหาคำตอบ แก้โจทย์ประยุกต์ถือเป็นเรื่องที่ยาก หากเรามีสูตรเพียงนำตัวเลขมาใส่จะสามารถคำนวณผลลัพธ์ได้อย ่างง่ายดาย   สูตรการหาคำตอบของสมการกำลังสองคือ ax^2 + bx + c = 0 ...