ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: กระแสไฟฟ้าแอมป์ แรงดันโวลท์ พลังงานวัต