ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
ความร้อน CPU Intel Core 2 Quad Q9550 เปิดไว้ 1 ชั่วโมง จากภาพจะเห็นความร้อนอยู่ที่ 63 องศาเป็นอย่างน้อย
Electronics
ดูเพิ่มเติม