ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

คำคม สาระดีๆ

เกิดเมื่อ 12 กันยายน 1984
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
== ผู้มีจิตใจเข็มแข็ง == 1. โฟกัสในจุดแข็ง ทุ่มเททำในสิ่งที่ถนัด จะได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ชื่อสัตย์กับตัวเอง ซื่อสัตย์กับเป้าหมาย ชื่อสัตย์กับความสำเร็จของตนเอง 3. เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ไม่...
คำคม สาระดีๆ
คำคม สาระดีๆ
ดูเพิ่มเติม