ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
กรุงเทพมหานคร

13 ฟอร์นแห่งชาติ ใช้ในราชการไทย คนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ฟรี ฟอร์นสำหรับใช้ทำเอกสารจะใช้ TH Sarabun New (ใช้แทนอันเก่า TH Sarabun PSK)    ฟอนต์ทั้งคู่ต่างกันอย่างไร ? TH Sarabun PSK เป็นฟอนต์ที่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการจากคณะรัฐมนต รี ถูกเผยแพร่ในปี 2550 TH Sarabun New เป็นฟอนต์รุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้อ่านง่ายสบายตาขึ้น หลังจากพบว่าเมื่อใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK มีการแสดงผลไม่คมชัดบนหน้าจอที...
กรุงเทพมหานคร

สำหรับท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ลงทะเบียนจองได้แล้วันนี้ ที่เว็บ   https://www.ไทยร่วมใจ.com   สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. เบอร์โทรติดต่อ  3. ที่อยู่ปัจจุบัน 4. เบอร์โทรติดต่อคนใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ (กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานได้สะดวก) หมายเหตุ: สุดท้ายจะให้เลือกสถานที่และเวลาที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนโควิ ด 19 (หากสถานที่ใกล้บ้านท่านมีคนจองเยอะ...
กรุงเทพมหานคร

1.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 2.สวนจตุจักร เขตจตุจักร 3.สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร 4.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 5.สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 6.สวนสราญรมย์ เขตพระนคร 7.สวนรมณีนาถ เขตพระนคร 8.สวนสาธารณะสันติชัยปราการ เขตพระนคร 9.สวนนาคราภิรมย์ เขตพระนคร 10.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ 11.สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 12.สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม 13.สวนหนองจอก เขตหนองจอก 14.อ...
กรุงเทพมหานคร

MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภา ครัฐ และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาห กรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ  คลิกลิงค์นี้:  https://www.mtec.or.th/ ห...
กรุงเทพมหานคร

เมื่อ 2 ธนาคารควบรวมกันแล้วจะดีต่อธุรกิจอย่างไร? ประโยชน์ด้านงบดุล การควบรวมกิจการทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น ที่สำคัญการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนจะมีประสิทธิภา พยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในขณะท ี่มีต้นทุนในการจัดหาเงินทุนลดลง ประโยชน์ด้านต้นทุน เนื่องจากการควบรวมทำให้ขนาดกิจการใหญ ่ขึ้น โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น เทคโนโลยี และการตลาดสามารถทำร่วมกันได้ ประโยชน์ด้า...