ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

บ้านน่าอยู่

เกิดเมื่อ 12 กันยายน 1984
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
ข่าวสาร
อย่าลืมให้ผู้ขายไปแจ้งนิติเพื่ อขอใบปลอดนี้ ใช้เวลา 7-12 วันแล้วแต่คอนโด เป็นเอกสารใช้ในวันโอน

เอกสารที่ต้องเตรียม นอกเหนือจากที่แจ้งมามี ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามีWink ใบยินยอมคู่สมรส สมุดทะเบียนบ้านตัวจริงของบ้านท ี่ขาย

1. ในเรื่องการโอน ที่ดินกับแบงค์จะรู้ๆกันอยู่แล้ ว เพราะเจ้าหน้าที่แบงค์จะเป็นคนเ ดิม...
  • 12 สิงหาคม 2017
  • ·
  • ถูกใจ
ดูเพิ่มเติม