ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

บ้านน่าอยู่

เกิดเมื่อ 12 กันยายน 1984
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
ข่าวสาร
อย่าลืมให้ผู้ขายไปแจ้งนิติเพื่ อขอใบปลอดนี้ ใช้เวลา 7-12 วันแล้วแต่คอนโด เป็นเอกสารใช้ในวันโอน

เอกสารที่ต้องเตรียม นอกเหนือจากที่แจ้งมามี ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามีWink ใบยินยอมคู่สมรส สมุดทะเบียนบ้านตัวจริงของบ้านท ี่ขาย

1. ในเรื่องการโอน ที่ดินกับแบงค์จะรู้ๆกันอยู่แล้ ว เพราะเจ้าหน้าที่แบงค์จะเป็นคนเ ดิม...
  • 12 สิงหาคม 2017
  • ·
  • ถูกใจ
บ้านน่าอยู่
บ้านน่าอยู่
ดูเพิ่มเติม