ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
เขียนเว็บไซต์

Bootstrap 3 ถูกออกแบบให้ทำงานได้สมบูรณ์ และ Bootstrap 4 ถูกออกแบบให้ทำงานได้สวยงาม และง่ายดาย หากรวม 2 เวอร์ชั่นเข้าด้วยกันจะความสุดยอดของคนทำเว็บไซต์ แนะนำให้ก็อปปี้โค็ดด้านล่าง เมื่อเริ่มสร้างหน้าเว็บใหม่ทุกครั้ง   <!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8"><title>Bootstrap Example</title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-...
เขียนเว็บไซต์

ผู้อ่านที่ใช้ PHPMyAdmin v4.2 จำเป็นจะต้องเพิ่ม Mcrypt 1.0.3 for Windows เป็น PHP Extension ช่วยเสริมการทำงาน สำหรับ PHP 7.2, 7.3 และ 7.4  คลิกที่ลิงค์นี้:  https://pecl.php.net/package/mcrypt/1.0.3/windows   ให้เลือก 2 แบบคือ 1. Non Thread Safe คือประมวลผลครั้งละ 1 งานใน CPU (แนะนำ) 2. Thread Safe คือประมวลผลครั้งละหลายงานใน CPU...
เขียนเว็บไซต์

หาระยะห่างระหว่าง 2 จุดเป็นเมตร ฟังชั่นแรก คำนวณหารัศมีของวงกลม var rad = function (x) { return x * Math.PI / 180;}; ฟังชั่นสอง คำนวณหาระยะห่างหน่วยเป็นเมตร var getDistanceMan = function (p1, p2) { var d = 0; try { var R = 6378137; // Earth's mean radius in meter var dLat = rad(p2.lat - p1.lat); console.log(p1.lat); var dLong = rad(p2.lng - p1.lng); var a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(...
เขียนเว็บไซต์

สำหรับคนเขียนเว็บที่จะดึงตัวแปรจาก URL: https://www.guimee.com/?firstname=woot&lastname=boonvongsa ในภาษา Javascript จะมีฟังค์ชั่น location.search จะให้ผลลัพท์ ?firstname=woot&lastname=boonvongsa หากต้องการเฉพาะตัวแปร firstname และ lastname เพื่อดึงไปชื่อและนามสกุลต้องใช้ฟังค์ชั่นเสริม เขียนฟังค์ชั่นใหม่ด้วยภาษา Javascript ดังนี้   function parseURL(url) { var parser = document.create...
เขียนเว็บไซต์

เหมาะสำหรับคนเขียนเว็บให้ผู้ใช้กรอกเฉพาะตัวเลขในช่องที่ กำหนด เช่นช่องจำนวนเงิน นำโค็ดด้านล่างนี้ไปปรับใช้ <input type="text" class="textfield" value="" id="extra7" name="extra7" onkeypress="return isNumber(event)" />   function isNumber(evt) {  evt = (evt) ? evt : window.event;  var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode; if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) {  r...