ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
เขียนเว็บไซต์

เมื่อใช้โปรแกรมนาน ๆ จะพบ Error ของ Dreamweaver อย่างเปิดเมนูไม่ขึ้น คำสั่งผิดเพี้ยน ปัญหา: หลักการทำงานของ Dreamweaver จะเก็บค่า Config ของโปรแกรมไว้ใน FileCache.dat เมื่อมีการใช้งานเยอะขึ้นจะเกิด Error  วิธีแก้: เข้าไปลบไฟล์ WinFileCache-xxx.dat เพื่อ Reset ค่า Config ใหม่อาการ Error ทุกอย่างของ Dreamweaver จะหายและกลับมาใช้งานได้ปกติ   ที่อยู่ของไฟล์ : C:/Users/[user name]/AppData/Roaming/A...
เขียนเว็บไซต์

แก้ปัญหาการใช้ฟังค์ชั้น Query ของ MS SQL SERVER หาก Query แล้วเกิด Error ดังด้านล่างนี้ SELECT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_WARNINGS, ANSI_PADDING'. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns   วิธีแก้ไข ให้เปิดฟังชั่นค์ โดยใส่ไว้ก่อนคำสั...
เขียนเว็บไซต์

สำหรับผู้เขียนเว็บ PHP v5.6.x ใช้ฟังค์ชั่น mssql_query ติดต่อฐานข้อมูล SQL SERVER แสดงผลลัพท์ภาษาไทยเป็น "??????"   เพิ่มเติม: เรียนรู้การใช้คำสั่ง SELECT ใน MS SQL SERVER: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-examples-transact-sql?view=sql-server-2017   สาเหตุเกิดจาก: โมดูลเสริมชื่อ freetds ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น UTF-8 เพื่อติดต่อฐานข้อมูล SQL SERVER (มีชุดตัวอักษรเริ่มต้นเป็...
เขียนเว็บไซต์

คนเขียนเว็บด้วย PHP, Javascript ชอบสิ่งนี้ การหาอีเมล์ในข้อความจำเป็นต้องสร้างประโยค Regular Expression เช่น "[/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z.]{2,5}$/]"   MetacharacterDescriptionExample . Matches any single character except a new line /./ matches anything that has a single character ^ Matches the beginning of or string / excludes characters /^PH/ matches any str...
เขียนเว็บไซต์

ตัวอย่างการนำไปใช้เช่น Facebook แสดง Popup มาแจ้งคนกด Like แล้วหายไปใน 2 วินาที   ใน header > scriptvar htmMessage = 'ใส่ข้อความที่นี่'; $(".message").html(htmMessage);$('.alert-autocloseable-success').delay(2000).fadeOut( "slow", function() {// Animation complete.});   สร้างใน bodydiv class="message"  ...