ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

CPU คอมพิวเตอร์เพื่ออนาคต

CPU คอมพิวเตอร์เพื่ออนาคต

คอมประกอบเอง ก่อนซื้อต้องเทียบความเร็ว และประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุด

 

ในปี 2008 CPU Core2 Quad Q9550 หลายคนคงเห็นโฆษณา 2 หัวดีกว่าหัวเดียว เป็นรุ่นที่ดีที่สุด ณ บทความใช้ CPU รุ่นนี้พบว่ายังเร็วและลื่นไม่ติดขัดอะไรเหมาะกับการทำงาน ด้านเอกสาร

 

ปัจจุบันปี CPU 2018 จะเร็วกว่าเป็น 2 เท่าแล้ว ดูผลเทียบความเร็วของ CPU ปี 2008 เทียบกับ CPU ปี 2018 ลงไปจนถึง 2013 โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังรูปภาพด้านล่างนี้

 

ผลเทียบ CPU ปี 2008 (Core2 Quad Q9550) กับ CPU ปี 2018 (Core i5-8400) พบว่ารุ่นใหม่เร็วกว่า 145 เปอร์เซ็น

 

ผลเทียบ CPU ปี 2008 (Core2 Quad Q9550) กับ CPU ปี 2017 (Core i7-7700) พบว่ารุ่นใหม่เร็วกว่า 128 เปอร์เซ็น
 

 

ผลเทียบ CPU ปี 2008 (Core2 Quad Q9550) กับ CPU ปี 2017 (Core i5-7500) พบว่ารุ่นใหม่เร็วกว่า 113 เปอร์เซ็น

 

ผลเทียบ CPU ปี 2008 (Core2 Quad Q9550) กับ CPU ปี 2013 (Core i5-3210M Notebook) พบว่ารุ่นใหม่เร็วกว่า 4 เปอร์เซ็น

Electronics

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: