ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: CentOS7 จัดการ EXIM เมล์ Server

LINUX

โดย
เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ Mail Server คือ การให้บริการด้านการส่ง และรับอีเมล์บนระบบเครือข่ายทั้งแบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต   องค์ประกอบโปรแกรมของ Mail Server 1. Exim และ Postfix คือ โปรแกรมในส่วนของการส่งอีเมล์ (Send Email) 2. Dovecot  คือ โปรแกรมในส่วนของการรับอีเมล์ (Receive Email) 3. SquirrelMail คือ โปรแกรมในรูปแบบของ เว็บไซต์ เพื่อจัดการอีเมล์บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web based access)ht...