ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: สัจธรรมในชีวิตทุกคน

คำคม สาระดีๆ

คนจน ต้องการ บางอย่าง  คนโลภ ต้องการ ทุกอย่าง เดี๋ยวค่อยทำ   วันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำ   งานต่างๆยังมาก ล้นเดี๋ยวค่อยทำ   เป็นข้ออ้างของ บางคนพาอับจน   เพราะคำเดียว  เดี๋ยวค่อยทำ ถ้าไม่ชอบ   คือไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่     คือไม่เอาแต่...ถ้าชอบ  และ...ก็ใช่ถึงไม่ให้    ก็จะเอา เวลาน้ำเข้าตา  มันจะเจ็บที่ตา  แต่...เวลาน้ำออกตา  มันดันไปเจ็บที่ใจชีวิตนี้  จะมีคุณค่าเมื่อเกิดมา  แล้วมีหน้าที่มีแล้ว  ต...