ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: MOR

บ้านน่าอยู่

‘MLR’ ‘MOR’ และ ‘MRR’ รู้จัก 3 อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ซื้อบ้าน สำหรับใครที่กำลังศึกษากำลังจะซื้อหรือเคยกู้ซื้อบ้านกับธ นาคารมาบ้างแล้ว ต้องรู้จักอัตราดอกเบี้ยแบบ MLR MOR MRR หรือเห็นผ่านตากันมาแน่นอนเพราะว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอ ิงที่ธนาคารเค้าใช้คิดดอกเบี้ยเงินกู้กับเรา โดยปกติแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางธนาคารคิดกับเราจะแบ่งออ กเป็น 2 ส่วนหลักๆ ก็คือ 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เป็...